Chanserv  ( cs )
komut :>/cs info #kanalismi            
komut :>/cs identify #kanalismi sifre       
komut :>/cs acc #kanalismi nick           
komut :>/cs register #kanalismi sifre tanitim   
komut :>/cs drop #kanalismi           
komut :>/cs why kanalismi nick           
komut :>/cs op #kanalismi nick           
komut :>/cs deop #kanalismi nick       
komut :>/cs voice #kanalismi nick       
komut :>/cs devoice #kanalismi nick        
komut :>/cs unban #kanalismi me            
komut :>/cs unban #kanalismi all        
komut :>/cs invite #kanalismi            
komut :>/cs mdeop #kanalismi           
komut :>/cs mkick #kanalismi            
komut :>/cs set #kanalismi passwd sifre        
komut :>/cs set founder nick                
komut :>/cs set #kanalismi anlatim       
komut :>/cs set #kanalismi adres       
komut :>/cs set #kanalismi memolevel vop/aop   
komut :>/cs set #kanalismi mlock +mtsimpkl   
komut :>/cs set #kanalismi opguard on/off    
komut :>/cs set #kanalismi restrict on/off  
komut :>/cs set #kanalismi topiclock founder/sop/aop  
komut :>/cs sop #kanalismi list           
komut :>/cs aop #kanalismi list   
komut :>/cs sop #kanalismi add nick        
komut :>/cs aop #kanalismi add nick       
komut :>/cs sop kanalismi del nick         
komut :>/cs aop #kanalismi del nick        
komut :>/cs vop #kanalismi list nick        
komut :>/cs vop #kanalismi add nick       
komut :>/cs vop #kanalismi del nick       
komut :>/cs akick #kanalismi list           
komut :>/cs akick #kanalismi add *!*@ 123.45.67.*   
komut :>/cs akick #kanalismi del *!*@ 123.45.67.*
Kanal hakkinda bilgi verir.   
Bu komut kanal sahibleri icin   
kisinin kanalda ne accessi oldugunu gözterir   
kanali kayit eder   
kanali siler  
( once kanali ident etmek gerekir )
opun hangi nickle op aldigini gösterir   
o kisi aninda kanalda op olur   
o kisinin opunu alir   
o kisi aninda kanala voice olur   
o kisinin voicesi alinir   
oplarin kendilerine atilan bani cözer   
kanalin tüm banlarini cözer   
kanali özel yapar gire bilmek icin davet lazim   
kanalda tüm oplarin opunu alir   
kanaldan herkezi ayni anda atar   
kanal sifresini degistirir   
kanal sahibini degistirir. 
( once kanali ident etmek gerekir )
kanalin anlatimini degitirir   
kanalin web adresini degistirir   
kanala kimler memo yollar    
kanal modlarini ayarlar   
aop ve sop listesinde olmayan op olamaz   
kanala oplardan baskasi mircle giremez   
kanalin topickini kimler degistire bilir onu ayarlar    
sop listesini gösterir   
aop listesini gösterir   
sop listesine sop ekler
( once kanali ident etmek gerekir )
aop listesine aop ekler   
sop listesinden siler   
aop listesinden siler   
vop listesini gösterir   
vop listesine ekler   
vop listesinden siler   
kanalin akick listesini gösterir   
ipnr ile akick listesine yazar 
akick listesinden siler  
Nickserv  ( ns )
komut :>/ns drop nick                 
komut :>/ns identify nick sifre               
komut :>/ns info nick                
komut :>/ns register sifre email        
komut :>/msg nickserv set passwd yenisifre       
komut :>/ns ghost nick sifre               
komut :>/ns release nick sifre            
komut :>/ns recover nick sifre            
komut :>/ns set kill on/off                
komut :>/ns set nomemo on/off                
komut :>/ns set noop on/off            
komut :>/ns set url adres           
komut :>/ns access list                 
komut :>/ns access add ip            
komut :>/ns access del ip/nr                
komut :>/ns access wipe                
komut :>/ns set noop on/off
kendi nickinisi siler   
nickkinisi identify eder   
nick üzeri info verir   
nick sifrelemek icin    
nick sifresini degistirir   
baskasi kullirsa eger onu düsürür  
nicki serverden geri alir   
kill on olmadan önce kullanilir   
nicki baskasinin kullanmasini önler   
memolari kapar    
oplardan baskasindan memo almaz   
web adresini degistirir   
access listesini gösterir   
access listesine yazar   
access listesinden siler   
tüm access listesini siler
kanala girince cs size otomatikmen op vermez
Memoserv  ( ms )
komut :>/ms list               
komut :>/ms read memeonr            
komut :>/ms del memonr/all               
komut :>/ms send nick memo            
komut :>/ms send #kanalismi            
komut :>/ms forward on/off                
komut :>/ms sendto #kanalismi sop/aop/vop   
komut :>/ms expunge     
gelen memolari gözterir   
yazilan nr memoyu gozterir   
memolari tek tek yada hapsini birden siler   
bir kisiye memo yollar   
kanala memo yollar   
baska nicke yollar    
Kanal aop/sop/voplara mesaj yollar
Cöp kutusundaki tüm mesajlari siler   
Diger komutlar
komut :>/join #kanalismi           
komut :>/part #kanalismi            
komut :>/quit                    
komut :>/list                    
komut :>/msg nick mesaj               
komut :>/ignore nick                
komut :>/whois nick                
komut :>/kick nick sebep            
komut :>/ban #kanalismi nick            
komut :>/invite nick #kanalismi            
komut :>/msg nickserv set secure on        
kanala sokar   
kanaldan cikarir   
irc den cikarir   
kanal listesini alir   
bir kisiye mesaj yollar   
o kisiyi ignore eder   
o kisi üzerinde bilgi alir   
o kisiyi sebepli kickler   
o kisi kanalda banlanir   
o kisi kanala davet edilir   
nick güvenligi devreye giriyor